POLÍTICA DE PRIVACIDADE REDES SOCIAIS 

De conformidade co establecido na normativa vixente en Protección de Datos de Carácter Persoal e a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), CHAVES SANTAS SLU informa aos usuarios, que procedeu a crear un perfil na/s Rede/s Social/es Facebook, Twitter, Instagram, coa finalidade principal de publicitar os seus produtos e servizos. 

Datos de CHAVES SANTAS SLU: 

CIF: B70465786 

DIRECCIÓN: RUA DE SAN PEDRO 120 15703, SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) 

CORREO ELECTRÓNICO: ola@amaceta.com 

DOMINIO WEB: www.amaceta.com 

O usuario dispón dun perfil na mesma Rede Social e decidiu unirse á páxina creada por CHAVES SANTAS SLU, mostrando así interese na información que se publicite na Rede. Ao unirse á nosa páxina, facilítanos o seu consentimento para o tratamento daqueles datos persoais publicados no seu perfil. 

O usuario pode acceder en todo momento ás políticas de privacidade da propia Rede Social, así como configurar o seu perfil para garantir a súa privacidade. 

CHAVES SANTAS SLU ten acceso e trata aquela información pública do usuario, en especial, o seu nome de contacto. Estes datos, só son utilizados dentro da propia Rede Social. Non son incorporados a ningún ficheiro. 

En relación aos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dos que vostede dispón e que poden ser exercitados ante CHAVES SANTAS SLU, de acordo coa LOPD, debe ter en conta os seguintes matices: 

Acceso: Virá definido pola funcionalidade da Rede Social e a capacidade de acceso á información dos perfís dos usuarios. 

Rectificación: Só poderá satisfacerse en relación a aquela información que se atope baixo o control de CHAVES SANTAS SLU, por exemplo, eliminar comentarios publicados na propia páxina. Normalmente, este dereito deberá exercelo ante a Rede Social. 

Cancelación e/ou Oposición: Como no caso anterior, só poderá satisfacerse en relación a aquela información que se atope baixo o control de CHAVES SANTAS SLU, por exemplo, deixar de estar unido ao perfil. 

CHAVES SANTAS SLU realizará as seguintes actuacións: 

Acceso á información pública do perfil. 

Publicación no perfil do usuario de toda aquela información xa publicada na páxina de CHAVES SANTAS SLU. 

Enviar mensaxes persoais e individuais a través das canles da Rede Social. 

Actualizacións do estado da páxina que se publicarán no perfil do usuario. 

O usuario sempre pode controlar as súas conexións, eliminar os contidos que deixen de interesarlle e restrinxir con quen comparte as súas conexións, para iso deberá acceder á súa configuración de privacidade. 

 

Publicacións 

O usuario, unha vez unido á páxina de CHAVES SANTAS SLU, poderá publicar nesta última comentarios, ligazóns, imaxes ou fotografías ou calquera outro tipo de contido multimedia soportado pola Rede Social. O usuario, en todos os casos, debe ser o titular dos mesmos, gozar dos dereitos de autor e de propiedade intelectual ou contar co consentimento dos terceiros afectados. Prohíbese expresamente calquera publicación na páxina, xa sexan textos, gráficos, fotografías, vídeos, etc. que atenten ou sexan susceptibles de atentar contra a moral, a ética, o bo gusto ou o decoro, e/ou que infrinxan, violen ou quebranten os dereitos de propiedade intelectual ou industrial, o dereito á imaxe ou a Lei. Nestes casos, CHAVES SANTAS SLU resérvase o dereito para retirar de inmediato o contido, podendo solicitar o bloqueo permanente do usuario. 

CHAVES SANTAS SLU non se fará responsable dos contidos que libremente publicou un usuario. 

O usuario debe ter presente que as súas publicacións serán coñecidas polos outros usuarios, polo que el mesmo é o principal responsable da súa privacidade. 

As imaxes que poidan publicarse na páxina non serán almacenadas en ningún ficheiro por parte de CHAVES SANTAS SLU, pero si que permanecerán na Rede Social. 

Concursos e promocións 

CHAVES SANTAS SLU resérvase o dereito para realizar concursos e promocións, nos que poderá participar o usuario unido á súa páxina. As bases de cada un deles, cando se utilice para iso a plataforma da Rede Social, serán publicadas na mesma. Cumprindo sempre coa LSSI-CE e con calquera outra norma que lle sexa de aplicación. 

A Rede Social non patrocina, avala nin administra, de modo algún, ningunha das nosas promocións, nin está asociada a ningunha delas. 

Publicidade 

CHAVES SANTAS SLU utilizará a Rede Social para publicitar os seus produtos e servizos, en todo caso, se decide tratar os seus datos de contacto para realizar accións directas de prospección comercial, será sempre, cumprindo coas esixencias legais da LOPD e da LSSI-CE. 

Non se considerará publicidade o feito de recomendar a outros usuarios a páxina de CHAVES SANTAS SLU para que tamén eles poidan gozar das promocións ou estar informados da súa actividade. 

A continuación detallamos a ligazón á política de privacidade da Rede Social: 

. Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/ 

. Twitter: https://twitter.com/privacy 

. Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

 

 

Privacy Label